Milí příznivci dobrého medu. Je nám to velice líto, ale vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme se rozhodli letošní medolízačku posunout na jiný termín, o kterém Vás samozřejmě budeme včas informovat – nejspíše tak bude někdy na jaře.

 

Včelaři údolí Semetín ve spolupráci se Spolkem pro zachování Valašských tradic a Městem Vsetín zvou na „Semetínskou medolízačku“, která se letos koná pod záštitou starosty města Vsetína Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou.

Kdy: v sobotu 17. října 2020

V kolik: od 16:00 hod

Kde: hospůdka „Maldovka“ – Semetín

 

Program:

  • Povídání o včelaření a medu, hodnocení medů z medobraní 2020
  • Osvětová činnost včelařů údolí Semetín, přiblížení jejich práce, seznámení s jejich vizí
  • Ochutnávka medu – řízená degustace medu včelařů údolí Semetín
  • Vyhlášení nejlepších medů

 

Podrobnější informace budou doplněny

S nepatrnou troškou nadsázky lze říci, že i chystané bouřce se nechtělo rušit vzorně připravenou včelařskou akci u pana Petra Vičana ve Viganticích. Páteční odpoledne 12. června 2020 začalo přivítáním všech přítomných, mezi kterými nechyběli Mgr. Václav Sciskala z Karviné, Antonín Váhala z Valašského Meziříčí, Milan Motyka z Jablůnkovska. Mezi včelaři a včelařkami byly zastoupeny obce a města – Ostrava, Karviná, Valašské Meziříčí, Chvalčov, Bystřice pod Hostýnem, Vizovice, Hošťálková, Hovězí, Halenkov, Vsetína i Semetína a mnoho dalších míst ze vzdálenějšího i blízkého okolí.

Není ani účelem tohoto malého příspěvku podat detailní rozbor všech probíraných témat a praktických činností, které s jistotou předváděl lektor pan Petr Vičan. Důležitým faktorem ale jistě je, že více jak 100 účastníků všech věkových skupin, bylo prakticky seznámeno s možností diagnostiky varrózou napadených včelstev pomocí metody užití CO₂ a možnostmi jejich ošetřování organickými kyselinami. Velký zájem vzbudilo vytvoření oddělku přímo na včelnici a jeho umístění. Všem zúčastněným bylo umožněno si prohlédnout a zalistovat v úlových záznamech, protože v tomto směru naše paměť i přes například možnosti elektronických diářů selhává.

Velkou pozornost vzbudily papírové i textilní ubrousky napuštěné kyselinou šťavelovou s glycerinem. Dle mého názoru, mají při použití ve včelstvech velkou budoucnost, se kterou ještě není široká včelařská veřejnost natolik seznámena, aby došlo k většímu praktickému užití. Ale o používání cukerného roztoku kyseliny šťavelové na včelstvo také před pěti lety téměř nikdo nevěděl. Nyní je již situace jiná, jak přiblížil ve svém vystoupení Petr Vičan.

Letošní rojová nálada včel všechny včelaře znovu a znovu postavila před otázky znalosti fenologie, jak uvedl ve svém vystoupení Mgr. Václav Sciskala a upozornil na skutečnosti letošních úhynů nejen na Moravě. Pořízení oddělku přijde cca na 2.500,-Kč a cena vyzimovaného včelstva se již raději uvádí v nabídkách dohodou, protože cena je již násobně vyšší oproti oddělkům. Včelaři byli panem Sciskalou seznámeni s možností klíckování matek a s praktickým užitím této metody, která je již ve více státech běžnou součástí včelaření. Včela, jako nejmenší hospodářské zvíře, je přímo chovatelem ovlivňována a je i předmětem dotací našeho státu. Proto je nesmírně důležité se včelám se vší vážností stále a plně věnovat například pozorováním na česně, pozorováním měli, pozorování včel pod strůpkem, na rámku, před slunovratem i po slunovratu. Ze své čtyřicetileté praxe uvedl, že včela je v současné době již jiná, než včely z doby před těmito lety. Proto je třeba změnit myšlení lidí v používání chemie, používat metody, které budou prosté tvrdé chemie, která se pak promítne do včelích produktů včetně vosku.

O vosku, jeho zpracování, vlastnostech i výrobě mezistěn besedoval na setkání včelařů pan Josef Zádrapa, který je přímo ve své nové provozovně vyrábí ve Vsetíně. Jeho mezistěny z vosku si již pro svou precisnost a čistotu provedení včelaři oblíbili. Získávají stále větší oblibu nejen v našem regiónu.

Včely také pochopily, že jsou součástí této důležité včelařské akce a jejich chování bylo příkladné, takže panu domácímu se dostalo velké podpory.

Závěrem bych chtěl vyslovit velké poděkování za skvěle připravenou a vysoce odborně vedenou včelařskou akci panu Petru Vičanovi. Předal své nejnovější poznatky ověřené svou praxí všem, kteří jsme měli možnost odpoledne u včelaře navštívit.

PaedDr. Petr Chytil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce včelařů údolí Semetín ve spolupráci se Spolkem pro zachování Valašských tradic a Městem Vsetín, která proběhla v hospůdce „Maldovka“ v Semetíně v sobotu 23.listopadu 2019.

Medolízačka nebyla zaměřená pouze na soutěž a ochutnávku medu, ale přiblížila přítomné veřejnosti včelařství jako takové. Důraz byl dán na vzájemné poznávání náročné práce včelařů se včelami v měnících se podmínkách.

Hlavní pořadatel, včelař pan Petr Chytil se ve své výstižné přednášce s videoprojekcí úspěšně snažil prezentovat význam včely medonosné pro lidstvo, stejně tak i prospěšnost medu pro zdraví celé naší populace. Neopomenul ani účinné zavádění nových metod léčení včel bez tvrdé chemie, včasné rozpoznávání nemocí a hlavně jejich včasná diagnostika,

Poděkování v přípravě a v samotné realizaci soutěže náleží i panu Petrovi Vičanovi z Vigantic, který svými odbornými radami a nezištnou pomocí pomohl k vytvoření možné vznikající tradice, která jak se zdá má i potenciál dalšího rozvoje.

Návštěvníci mohli od něj ochutnat vystavené i  netradiční, ochucené medy. K lízání tak byl například med s kávou, chilli, med pro posílení imunity nebo také severokorejský med.

A pro všechny přítomné připravili včelaři k ochutnání i medové nápoje – medovinu a také víčkovici.

 

Výsledky:

Hodnocení medu veřejností předcházelo hodnocení kolegiem včelařů, dále byly uděleny zvláštní ceny místostarosty Města Vsetín p. Tomáše Pifky a ceny hospůdky Maldovky

Cena kolegia:
1. Vladimír Skácel
2. Veronika Putalová
3. Michal Koňařík

Cena veřejnosti:
1. Veronika Putalová
2. Michal Koňařík
3. Vladimír Skácel

 

Cena místostarosty:
1. Petr Chytil
2. Josef Zádrapa
3. Veronika Putalová

 

Cena Maldovky:
1. Josef Zádrapa
2. Tomáš Adámek
3. Veronika Putalová